5,300,000 PLN
, ,
Szczegóły nieruchomości

5,300,000 PLN
Opis

Działka w Nowodworach pod inwestycję / 1,5830 ha

Inne -

Przedmiotową działkę stanowią grunty rolne sklasyfikowane jako RV, RVI, oraz PsV (pastwiska) Działka o regularnym kształcie, ukierunkowana północ – południe z niewielkim odchyleniem w kierunku północno-wschodnim. Teren od strony północnej posiada bezpośredni dostęp do nieutwardzonej drogi gminnej dz. 1494 (ul. Brzozowa) oraz od strony południowej graniczy z pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 676 (Białystok-Supraśl) Przez przedmiotową działkę poprowadzona jest napowietrzna sieć elektroenergetyczna średniego napięcia.

Działka posiada spadek w kierunku północnym, deniwelacja terenu na poziomie 5,3m na odcinku 320,0m

Ukształtowanie terenu umożliwia budowę grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej bez potrzeby budowy lokalnych przepompowni.

W pasie drogowym drogi gminnej dz. 1494, bezpośrednio przy analizowanej działce nr 1501 występuje sieć gazowa oraz kablowa sieć energetyczna. Sieć wodociągowa w pasie drogowym drogi gminnej w odległości około 48m od najbliższego narożnika działki. Sieć kanalizacji sanitarnej  w pasie drogowym drogi gminnej w odległości około 56m od najbliższego narożnika działki Sieć teletechniczna w odległości około 110m od narożnika działki.

Dla przedmiotowego terenu brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Profesjonalna, wstępna analiza architektoniczna oparta na przepisach, okolicznej zabudowie i polityce przestrzennej gminy wskazuje na możliwość wybudowania jednostek mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej na sporych działkach.

Zgodnie z wolą właścicieli jesteśmy jedynym odpowiedzialnym za kontakt, prezentację i sprzedaż podmiotem.

Zapraszam zainteresowanych zakupem. Chętnie udzielimy dodatkowych informacji.

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

Charakterystyka nieruchomości
  • Inne