Czy umowę przedwstępną może zastąpić umowa rezerwacyjna, którą często proponują pośrednicy reprezentujący sprzedających – i jaką ma ona moc?

paź 20, 2021wiedza0 komentarzy

Wreszcie trafiasz na ofertę swojego wymarzonego domu, w dobrej lokalizacji i super cenie. Po obejrzeniu decydujesz się na zakup, bo wiesz, że to dobra okazja.

Czy podpisanie umowy rezerwacyjnej wystarczy żebyś czuł/a się spokojnie, że ta oferta Ci nie ucieknie? Czym jest tzw. “umowa rezerwacyjna”? Czy może ona zastąpić umowę przedwstępną?

umowa przedwstępna a rezerwacyjna

W poprzednim poście wskazaliśmy, że najlepszym sposobem w takiej sytuacji jest podpisanie umowy przedwstępnej i wpłata zadatku.

Umowa rezerwacyjna a umowa przedwstępna

A co jeśli reprezentujący właściciela pośrednik nieruchomości proponuje podpisanie umowy potocznie zwanej “rezerwacyjną”? Czy podpisać? Czy domagać się jednak podpisania umowy przedwstępnej?

W umowie przedwstępnej to właściciel (lub upoważniona przez niego osoba) będzie zaciągał wobec Ciebie zobowiązanie, że w określonym czasie i za ustaloną cenę sprzeda Ci nieruchomość, a w celu zagwarantowania Ci tego przyjmie od Ciebie zadatek. Jeśli się z tej umowy wycofa, będzie musiał oddać Ci jego podwójną wartość.

Umowa rezerwacyjna nieruchomości

Umowa rezerwacyjna w obrocie nieruchomościami na rynku wtórnym pojawia się najczęściej, gdy właściciel powierza sprzedaż nieruchomości pośrednikowi. Gdy pojawia się klient, który chce kupić prezentowaną przez pośrednika nieruchomość, wówczas najprostszym i najszybszym sposobem na dokonanie tzw. “rezerwacji” jest podpisanie umowy rezerwacyjnej pomiędzy pośrednikiem a kupującym.

W umowie rezerwacyjnej pośrednik zobowiązuje się najczęściej do tego, że do czasu sporządzenia umowy przedwstępnej lub umowy sprzedaży, które będą dokonane w ustalonym terminie, nie będzie prezentował oferty innym osobom zainteresowanym.

Opłata rezerwacyjna

W umowie wpiszecie oczywiście opis nieruchomości, cenę i formę zakupu. Dodatkowo zobowiązana/y będziesz do wpłaty tzw. “kaucji rezerwacyjnej”, najczęściej w wysokości 2-5 tys., które przepadną, jeśli wycofasz się z transakcji.

Podpisanie umowy rezerwacyjnej to czasami jedyna możliwość, by sformalizować, chociaż w minimalnym stopniu, potwierdzenie chęci zakupu nieruchomości. Pośrednik wówczas wie, że jesteś osobą zdecydowaną i przystąpi do kompletowania dokumentacji i dalszego ustalonego działania.

Niekiedy nie ma możliwości podpisania umowy przedwstępnej z powodu czasowego braku dostępności właścicieli, dla których sprzedaż wiąże się z koniecznością przyjazdu z innej miejscowości lub kraju, a nie zadbali oni wcześniej o upoważnienie innej osoby do ich reprezentowania.

Możemy czuć się w miarę spokojni, jeśli w takiej sytuacji tylko jeden pośrednik ma daną nieruchomość w swojej ofercie i tylko on, pod nieobecność osób decyzyjnych, ma dostęp do mieszkania czy domu.

Jeżeli jednak właściciele nieruchomości są dostępni, a Tobie zależy na jej zakupie, poproś o możliwość podpisania umowy przedwstępnej i wpłatę zadatku. Agenci REcentrum swoim klientom poszukującym nieruchomości zawsze rekomendują takie rozwiązanie. Dlaczego?

Oto najważniejsze powody:

  1. umowę rezerwacyjną najczęściej podpisuje pośrednik reprezentujący właścicieli, który robi to nie w imieniu właściciela tylko swoim, przez co w umowie tej właściciel do niczego się nie zobowiązuje, jedynie pośrednik do tego, że nie będzie prezentował oferty innym,
  2. pośrednik ze strony właścicieli, mimo swoich dobrych chęci, może nie mieć wpływu na decyzje właścicieli, którzy mogą zechcieć sprzedać nieruchomość innej osobie, podwyższyć na dalszym etapie cenę lub zrezygnować z innego powodu ze sprzedaży,
  3. w umowie rezerwacyjnej tylko kupujący ponosi konsekwencje wycofania się z transakcji w postaci utraty kaucji rezerwacyjnej,
  4. gdy nie dojdzie w ustalonym terminie do podpisania umowy przedwstępnej lub sprzedaży z winy właściciela zwrócona zostanie Ci kaucja rezerwacyjna, ale upatrzona okazja ucieknie,
  5. możesz też narazić się na dodatkowe koszty związane z opłatą taksy notarialnej, jeśli właściciel wycofa się już po sporządzeniu projektu aktu notarialnego.

Dlatego jeśli zależy Ci na zakupie danej nieruchomości, a właściciele są dostępni, postaraj się wszystkie ustalenia określić w umowie przedwstępnej i wpłać zadatek!